(068) 31-64-932 (068) 09-42-926 (068) 27-87-621 (098) 00-81-778 dzst@ukr.net

Рухи на токарному верстаті відбуваються згідно чітким напрямками. Уздовж осі Z відбувається обертання шпинделя верстата, а вісь X повинна бути перпендикулярна осі Z. Відправна точка в роботі верстата – це вісь Z. Площина ХZ – це місце, де повинні розташовуватися різці.

Рухи різця будуть визначені його поперечним і поздовжнім переміщенням, які токар виконує водночас або по черзі. Для масової або досить складної роботи використовують верстати з числовим програмним управлінням, де траєкторія різця задається комп’ютерною програмою.

Основними показниками роботи токарного верстата є поздовжня подача, глибина надрізу і швидкість різання. Ці показники допоможуть досягти:

1) хорошої стійкості інструменту для різання;

2) підвищення утворення  стружки з металу;

3) підтримання необхідної чистоти поверхні;

4) гранично допустимої кількості стружки, яка утворилася;

5) високої швидкості різання і обертання шпинделя

ДЗСТ